Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

Bild: 

Bild på framsidan av analysen

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2021-05-26

Sidantal: 

6
0:00 kr