Från lokal mobilisering till puts på fasaden

Bild: 

Omslag till rapporten Från lokal mobilisering till puts på fasaden - Demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken

Från lokal mobilisering till puts på fasaden

Demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken

Rapporten Från lokal mobilisering till puts på fasaden - Demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken är en avrapportering från ett projekt som har fått forskningsbidrag inom bidraget Studier om det civila samhället. Studien handlar om hur jämställdhet framställs både som mål och medel i den svenska regionalpolitiken.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-11-21

Sidantal: 

18
0:00 kr