Hoppa till huvudinnehåll
 

Från skola till arbete

Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv

Skola till arbete
Utgivningsdatum:
Sidor: 28

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick 2015 ett regeringsuppdrag att analysera ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Detta är uppdragets slutrapport. Ungas etablering i arbetslivet är en av regeringens mest prioriterade frågor. Delrapporten Det stora steget gav en bred bild av ungas övergång från olika skolformer till arbetslivet, för flera olika årskullar och för en lång tidsperiod. Ytterligare tre delstudier fokuserar på övergången från gymnasiesärskolan, hinder och möjligheter för övergången från skola till arbetsliv, respektive unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som studerar på folkhögskola.