Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Bild: 

Omslag till Åtgärder för att stödja arbetet med sociala arbetsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har deltagit i Rikspolisstyrelsens (RPS) arbete med sociala insatsgrupper sedan 2011.

Under denna tid har myndigheten haft flera uppdrag som relaterar till arbetet med sociala insatsgrupper. Vi har till exempel ett pågående uppdrag om unga, maskulinitet och våld där vi tagit fram och förmedlar kunskap om kopplingen mellan synen på jämställdhet och utövandet av våld. Andra uppdrag som relaterar till frågan om unga kriminella är till exempel det statsbidrag som myndigheten fördelat för att motverka våldsbejakande extremism.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-10-27

Sidantal: 

15
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr