Utbildningar och konferenser

Vi arrangerar olika utbildningar, konferenser och workshopar om unga och civilsamhället. Välkommen att titta i kalendern efter din nästa kunskaps- och inspirationskälla!

Tre konferensdeltagare samtalar i konferensanläggning

Återkommande evenemang

Varje år arrangerar vi 

  • Kunskapskonferensen, en fysisk eller digital mötesplats för den senaste forskningen om ett aktuellt ämne inom civilsamhällespolitiken.
  • Rikskonferensen, en fysisk mötesplats där både ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor är i fokus. Rikskonferensen ställdes in 2020 och ersattes av MUCF-dagarna.
  • MUCF-dagarna, digitala sändningar där vi under 3-4 dagar fördjupar oss i några av årets viktigaste frågor som rör unga och civilsamhället. Läs mer om senaste MUCF-dagarna 2020
  • MUCF idag, digitala sändningar under ett antal tillfällen under året, där vi under 45 minuter lägger fokus på ett aktuellt ämne som rör unga eller civilsamhället. Läs mer om MUCF idag!

Kurser, utbildningar & workshopar

Vi ordnar kurser och utbildningar inom ett stort antal områden. I kalendern hittar du det som är aktuellt just nu. Vi erbjuder också följande utbildningar och workshopar efter önskemål från till exempel en skola, en kommun eller region:

Webbutbildningar

MUCF erbjuder just nu två kostnadsfria webbutbildningar, som du har möjlighet att gå när det passar dig bäst.

  • Prata EU - en webbutbildning för dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Den ger kunskap om HUR du kan prata EU med unga!
  • Rätt att veta! - en webbutbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Den ger dig verktyg i hur du kan samtala med unga om frågor som ibland kan vara svåra att närma sig, till exempel hälsa, relationer, sex och jämställdhet.