Hoppa till huvudinnehåll
 

Hot och hat mot det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. Det finns dock undersökningar som visar att hot och hat mot det civila samhället ökar. När människor tystnar av rädsla att uttrycka sin åsikt, så går den viktiga rollen som röstbärare förlorad. Då tystnar också demokratin. På uppdrag av regeringen fick MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer.

Vi vet att hot och hat drabbar många människor i vårt samhälle i dag och att det finns en bred utsatthet bland engagerade och företrädare för det civila samhället.

Att göra sin röst hörd och att organisera sig med andra är grundläggande rättigheter i Sverige. Dessa rättigheter utgör dessutom basen för vår demokrati.

I MUCF:s uppdrag ingår att arbeta med förutsättningarna för det civila samhället att verka. Därför är frågan om hot och hat viktig för oss.

Med kartläggningen som bas samt en bred konsultation med olika aktörer inom civilsamhället, akademin och andra myndigheter har MUCF utarbetat en strategi för att bidra till att motverka hotet och hatet mot representanter i civilsamhället. Strategin kretsar kring att skapa plattformar för utbyte mellan civilsamhällets organisationer kring att hantera hotet och hatet, samt att i öppna fora fortsätta att samtala kring det demokratiproblem som hot och hat utgör och vilka strategier, initiativ och perspektiv som finns för att motverka hotet och hatet.

Under civilsamhällesarenan i Almedalen 2023 genomfördes en intressant panel på temat som du kan ta del av i efterhand.