Utsatt

Bild: 

Utsatt

– unga, sex och internet

I Utsatt? – unga, sex och internet sammanfattar vi de viktigaste resultaten ur rapporten Se mig, Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 samt myndighetens erfarenheter under projekttiden.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-11-12
0:00 kr