Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Bidrag inom Erasmus+ Idrott

MUCF fördelar bidrag inom Erasmus+ Idrott som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. Bidrag för programdelen som handlar om partnerskap för samarbete distribueras centralt i Bryssel.

Med hjälp av projekt inom Erasmus+ Idrott kan du nätverka, utveckla organisationens kunnande, främja utveckling och spridning av god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetsmodeller för idrottssektorn.

Erasmus+ Mobilitet Idrott 

Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn

Programområdet erbjuder bidrag för kompetensutveckling för personal som jobbar inom idrottssektorn. Bidraget ska ge personal och organisationer inom breddidrott en möjlighet att lära sig nya färdigheter och metoder genom att spendera en tid i en annan organisation utomlands.

MUCF handlägger och distribuerar dessa ansökningar.

Till bidraget

 

Mobilitetsprojekten är de enda idrottsbidragen som handläggs av MUCF, resten handläggs centralt i Bryssel:

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Samarbetspartnerskap

Programområdet erbjuder organisationer att arbeta transnationellt med att utveckla metoder, hitta synergier och dela erfarenheter med andra organisationer och sektorer. Programområdet ska främja utveckling, innovation och resultat ska kunna överföras till andra verksamheter. 

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Till ansökningsportalen

Småskaliga partnerskap

Programområdet är för organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn som vill samarbeta, sprida metoder och utbyta erfarenheter med internationella samarbetspartners. Formatet för projekt är flexibelt och kan innehålla transnationella och nationella aktiviteter, men alla projekt ska ha en europeisk dimension. 

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Till ansökningsportalen

Icke-vinstdrivande europeiska idrottsevenemang

Liva upp ert motions- och sportevenemang med Erasmus+ Sport-understöd. Ni kan ordna kringevenemang för tränare, utbilda frivilliga samt främja jämlikt deltagande och stärkande av sociala färdigheter.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Till ansökningsportalen

Kapacitetsbyggande aktiviteter inom idrottsområdet

För gräsrotsorganisationer som arbetar inom idrottsrörelsen och som är intresserade av att lära sig mer om hur de kan samarbete med ett tredjeland. Projekten ska verka som ett medel för att främja värderingar samt ett pedagogiskt verktyg för att främja individers personliga och sociala utveckling och bygga mer sammanhållna samhällen.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Till ansökningsportalen

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Erasmus+ hittar ni grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet. Handledningen förklarar hur man går tillväga och vad som krävs för att kunna ansöka.

Programhandledning Erasmus+

Viktigt om GDPR

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter
MUCF:s integritetspolicy

Mer information

Ta del av MUCF:s broschyrer om EU-programmen: