Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Bidrag inom Erasmus+ Idrott

MUCF fördelar bidrag inom Erasmus+ Idrott som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. Bidrag för programdelen som handlar om partnerskap för samarbete distribueras centralt i Bryssel.

Med hjälp av projekt inom Erasmus+ Idrott kan du nätverka, utveckla organisationens kunnande, främja utveckling och spridning av god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetsmodeller för idrottssektorn.

Erasmus+ Mobilitet Idrott

Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn

Programområdet erbjuder bidrag för kompetensutveckling för personal som jobbar inom idrottssektorn. Bidraget ska ge personal och organisationer inom breddidrott en möjlighet att lära sig nya färdigheter och metoder genom att spendera en tid i en annan organisation utomlands.

Till bidraget

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Samarbetspartnerskap

Programområdet erbjuder organisationer att arbeta transnationellt med att utveckla metoder, hitta synergier och dela erfarenheter med andra organisationer och sektorer. Programområdet ska främja utveckling, innovation och resultat ska kunna överföras till andra verksamheter. 

Till bidraget

Småskaliga partnerskap 

Programområdet är för organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn som vill samarbeta, sprida metoder och utbyta erfarenheter med internationella samarbetspartners. Formatet för projekt är flexibelt och kan innehålla transnationella och nationella aktiviteter, men alla projekt ska ha en europeisk dimension. 

Till bidraget

Icke-vinstdrivande europeiska idrottsevenemang

Liva upp ert motions- och sportevenemang med Erasmus+ Sport-understöd. Ni kan ordna kringevenemang för tränare, utbilda frivilliga samt främja jämlikt deltagande och stärkande av sociala färdigheter.

Till bidraget

Kapacitetsbyggande aktiviteter inom idrottsområdet

För gräsrotsorganisationer som arbetar inom idrottsrörelsen och som är intresserade av att lära sig mer om hur de kan samarbete med ett tredjeland. Projekten ska verka som ett medel för att främja värderingar samt ett pedagogiskt verktyg för att främja individers personliga och sociala utveckling och bygga mer sammanhållna samhällen.

Till bidraget

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Erasmus+ hittar man grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet och förklaringar hur man går tillväga - detta är ett viktigt dokument att hålla koll på.

Programhandledning Erasmus+

Viktigt om GDPR

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: