Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 17, del 1 - Ungas etablering

Etablering i arbets- och samhällslivet

Rapporten visar att de flesta unga har en problemfri väg till arbetslivet men att kortutbildade, utrikes födda och unga med funktionsnedsättning möter större svårigheter än andra. Studien visar även att unga är engagerade i civilsamhället i lika stor utsträckning som äldre samt att unga röstar i något mindre utsträckning än äldre men att skillnaderna är små och minskande.

Tabellbilaga till Fokus 17