Hoppa till huvudinnehåll
 

Skolval vid allmänna val

Vi har ett preliminärt resultat för EU-skolvalet 2024! Det slutgiltiga resultatet delges till hösten.  

I årets skolval anmälde sig 422 skolor med 190 000 elever. 369 skolor genomförde med 157 000 elever, varav 87 000 röstade. Valdeltagandet var över 55 procent.  

Här kan du ta del av det preliminära resultatet i detalj och jämföra exempelvis skolor och kommuner med varandra. Det slutgiltiga resultatet presenteras under hösten.  

Utvärdering av skolvalet – för er på högstadiet och gymnasiet 

Vi vill veta vad ni elever och ni som arbetar på högstadiet och gymnasiet tycker om skolval. Både ni som deltog och ni som inte gjorde det. Enkäterna tar mellan 5-10 min att genomföra. Det är Sweco som på uppdrag av MUCF utför utvärderingen.   

Enkät för skolpersonal

Enkät för elever

Hand som lägger ner valsedel i valurna

Tillgänglighet i skolval

I skolval är det viktigt att alla elever ska få vara med. Här har vi samlat information på lättläst svenska och tips på fler källor till elever och personal inom anpassad skolgång. 

Bild på hand som lägger ner valsedel i valurna för EU skolval 2024

Demokratipaket till skolan

MUCF:s demokratipaket innehåller tips och idéer på hur du kan prata demokrati med unga, öka deras intresse för samhällsfrågor och förståelse för demokratiska processer. Allt är givetvis kostnadsfritt!

Demokratimentorsnätverket

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd ett demokratimentorsnätverk.

Bild på Demokratimentorsnätverket