Hoppa till huvudinnehåll
 

Brobyggare i ett uppdelat samhälle

En kartläggning av framväxten av interreligiösa råd

Brobyggare i ett uppdelat samhälle
Utgivningsdatum:
Sidor: 16

Ladda ner för utskrift

Den här studiens syfte är att kartlägga framväxten av så kallade kommunala interreligiösa råd som utgör ett unikt forum för dialog mellan myndigheter och olika religiösa samfund. Det kan röra sig om konkreta råd men det kan också vara andra typer av återkommande interreligiösa möten.

Dialog och kommunikation mellan samfunden respektive mellan samfunden och myndigheter bidrar till ökad förståelse och kunskap om exempelvis religionsfrihet och offentlig verksamhet. Plattformen visar sig ha särskilt stor betydelse i händelse av kris, såsom corona-pandemi och i trygghets- och integrationsfrågor.

Studien visar att dessa forum ger en unik möjlighet för religiösa samfund att få insyn i, att få diskutera och att få kunskap om hur centrala samhällsproblem hanteras i offentlig förvaltning. Studien visar vidare att dessa forum också utgör en unik möjlighet för den kommunala verksamheten att förstå religionens betydelse i samhället och hur samfund kan spela en viktig roll i lösningen av svåra samhällsproblem.

Kartläggningen identifierar en rad olika möjligheter och vinster för en kommun att stå som huvudman eller vara delaktig i ett interreligiöst forum:

  • En stabil och kontinuerlig dialog mellan olika samfund bidra till en större förståelse mellan olika grupper i samhället.
  • Det är ett forum för att nå ut med viktig samhällsinformation, som vid covid-19-pandemin, men också kring exempelvis koranbränningar och desinformationskampanjer mot socialtjänsten.
  • Ett interreligiöst forum bidrar till att öka förståelsen hos kommunala företrädare för vilken plats religiösa frågor har i samhället.
  • Det är också ett forum för att diskutera arbetssätt och lösningar av svåra samhällsproblem och kan bidra till att lösa akuta problem.  

Studien speglar främst syfte och mål med dessa forum från kommunernas sida och nästa steg i forskningen blir därför att studera vilken betydelse kommunens medverkan har för de enskilda samfunden. Vilka möjligheter öppnas genom att kommunen finns med i ett interreligiöst sammanhang och vilka utmaningar finns i det upplägget?