Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslagsbild på ung tjej

Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Utgivningsdatum:
Sidor: 46

Ladda ner för utskrift

Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning

Vägen från skola till förvärvsarbete och egenförsörjning har blivit alltmer komplicerad och utdragen för ung och det tar allt längre tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningskraven har ökat och för dem som inte motsvarar kraven, som till exempel inte fullbordar en gymnasieutbildning, följer ofta betydande etablerings- och försörjningssvårigheter.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: