Hoppa till huvudinnehåll
 

Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning

Omslagsbild på ung tjej
Utgivningsdatum:
Sidor: 46

Ladda ner för utskrift

Vägen från skola till förvärvsarbete och egenförsörjning har blivit alltmer komplicerad och utdragen för ung och det tar allt längre tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningskraven har ökat och för dem som inte motsvarar kraven, som till exempel inte fullbordar en gymnasieutbildning, följer ofta betydande etablerings- och försörjningssvårigheter.