Hoppa till huvudinnehåll
 

"Det får inte existera"

- Om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök

Bilden visar framsidan av rapporten "Det får inte existera".
Utgivningsdatum:
Sidor: 108

Ladda ner för utskrift

 

Unga hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp bland de som lever med hedersnormer. Det finns begränsad kunskap som bygger på unga hbtq-personers egna erfarenheter av att leva i familjer där hedersnormer är centrala. MUCF fick därför i uppdrag av regeringen att utreda unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt omvändelseförsök. 

Denna rapports resultat bygger främst på skriftliga berättelser och intervjuer med hbtq-personer som lever eller har levt i familjer med hedersnormer. Bland MUCF:s informanter finns personer med olika etnisk, kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund. Inom ramen för uppdraget har MUCF även intervjuat yrkesverksamma som möter unga hbtq-personer i hederskontext i sitt arbete. 

Rapportens resultat visar att unga hbtq-personer hindras att forma sina liv utifrån sina egna önskemål. De lever i otrygghet, de är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och lider av psykisk ohälsa. Det omgivandet samhällets brist på kunskap och förmåga att se deras utsatthet bidrar till att de inte får sina rättigheter tillgodosedda. 


 

MUCF har också anlitat forskare som tidigare intervjuat hbtq-personer i hederskontext för att tillföra ytterligare perspektiv på de utmaningar och begränsningar det innebär att ha en normbrytande sexualitet eller könsidentitet när man lever i en familj med hedersnormer. 

Författarna svarar för texternas innehåll och de slutsatser som framförs i texterna är författarnas egna.

Hans Knutagård: Nu tillhör mitt liv mig: unga nyanlända hbt-personers förändrade förståelse av sig själva genom mötet med Sverige 

Dawan Raoof och Layla Khairallah: En splittrad identitet: unga hbtq personers navigering mellan hedersnormer och hbtq-sammanhang