Hoppa till huvudinnehåll
 
Framsidan av Varför bry sig om demokrati?

Varför bry sig om demokratin?

Utgivningsdatum:
Sidor: 40

Ladda ner för utskrift

Varför bry sig om demokratin?

Stärk ungas engagemang med UNIK i skolan

Detta är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg. Lektionerna vänder sig till elever på högstadie- och gymnasienivå. Syftet är att stärka ungas delaktighet i demokratin och att skapa engagemang för demokratifrågor och att elever ska förstå hur de kan omsätta detta engagemang i praktiken – att ”göra verkstad” av sina tankar och idéer.

  • Lektion 1 handlar om att eleverna ska förstå sitt och andras engagemang för samhället och hur det påverkar samhällets utveckling.
  • I lektion 2 ska eleverna välja en samhällsutmaning som känns viktig för dem, resonera varför den borde vara viktig för andra och börja skapa opinion för den. 
  • Under lektion 3 ska eleverna samla argument för sin samhällsutmaning som styrker deras åsikter. De ska också göra en målbild för hur de ska sprida kunskap om sin utmaning. 
  • lektion 4 ska eleverna genomföra en konkret insats, utifrån målbilden i lektion 3, för att skapa opinion för sin samhällsutmaning. 

Till lärarhandledningen finns också en digital plattform, unikiskolan.se, där du som lärare måste registrera dig för att få tillgång till allt material. Plattformen använder ni som ett verktyg för elevernas arbete – en slags arbetsmapp där de sparar sina berättelser. Berättelserna finns sedan tillgängliga för omvärlden, givetvis anonymt. Det innebär till exempel att politiker och journalister kan ta del av elevernas engagemang, resultat och tankar. Det ni gör på lektionerna tillgängliggörs med andra ord för makthavare i hela landet.

Handledningen är baserad på UNIK-metoden, som Västerås stad utvecklat och som står för Ungt Nutida Inflytande i Kommunen. Den väl beprövade metoden UNIK utgår från professor Erik Amnås forskning om ungas politiska engagemang. Lärarhandledningen är framtagen av Västerås stad i samarbete med MUCF. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: