Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Nabo artbook

om ungas sociala inkludering i Norden

Utanförskap och unga

En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Ungas röst

En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val

Prata politik

Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

Fokus 20 - POCKET

Unga berättar om sexuella trakasserier i utbildningsmiljö och vad du kan göra

Long-term exclusion

The different challenges facing young people not in employment, education or training

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Öppna skolan!

Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Lupp i skolan

Så kan lupp användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium

Bredda normen

Unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera

Bredda normen

En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

Ung idag 2018

En studie med utgångspunkt i fem ungdomspolitiska indikatorer

Ung idag 2017

En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor

Alla barn ska vara med

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6‒15 år

För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

Stödjande och stärkande

Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Fokus 15

Unga sexuella och reproduktiva rättigheter

Erasmus+

Internationellt utbyte och samarbete

Ung idag 2015

Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

Sommarjobb

En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010

Unga och våld

- en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Från stat till kommun

En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken

Young people with attitude

The Swedish National Board for Youth Affairs – Attitude and Value Survey 2007

Utsatta ungdomar

En sammanställning av utsatta ungdomars situation