Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Utanförskap och unga

En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Ungas röst

En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val

Prata politik

Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

Fokus 20 - POCKET

Unga berättar om sexuella trakasserier i utbildningsmiljö och vad du kan göra

Long-term exclusion

The different challenges facing young people not in employment, education or training

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Öppna skolan!

Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Lupp i skolan

Så kan lupp användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium

Bredda normen

En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

Bredda normen

Unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera

Ung idag 2018

En studie med utgångspunkt i fem ungdomspolitiska indikatorer

Ung idag 2017

En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor

Alla barn ska vara med

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6‒15 år

För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

Stödjande och stärkande

Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Fokus 15

Unga sexuella och reproduktiva rättigheter

Erasmus+

Internationellt utbyte och samarbete

Ung idag 2015

Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

Sommarjobb

En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010

Unga och våld

- en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Från stat till kommun

En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken

Young people with attitude

The Swedish National Board for Youth Affairs – Attitude and Value Survey 2007

Utsatta ungdomar

En sammanställning av utsatta ungdomars situation

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: