Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Bild: 

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

- Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa

En enkätundersökning med deltagare och projektledare inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Den visar att både deltagarna och projektledarna är mycket nöjda med projekten de genomfört. Flera deltagare säger att de i bästa fall förändrat inriktningen på deras liv.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-08-23

Sidantal: 

32
0:00 kr