Hoppa till huvudinnehåll
 

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

UNG IDAG 2021

I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år. Unika individer med olika förutsättningar, men som alla omfattas av det ungdomspolitiska målet om goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Så, hur ser det ut? Lever vi upp till dessa mål i Sverige?

I UNG IDAG 2021 valde MUCF att undersöka ungas levnadsvillkor inom sex ämnen:

  • Arbete och boende
  • Ekonomisk och social utsatthet
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Inflytande och representation
  • Kultur och fritid
  • Utbildning

Resultatet bygger på statistik från ungidag.se, aktuella rapporter och analyser samt intervjuer med utvalda organisationer och myndigheter för att få en aktuell bild utifrån Coronapandemin.

Hur mår Sveriges unga idag?

Många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i allmänna val.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda unga möter större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och gällande försörjning.

Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland unga.

Hör utredarna berätta!

Rapporten är framtagen av MUCF:s utredare Emma Thornström och Vanessa Sevedag. I filmerna hör du dem berätta om resultaten utifrån de sex ämnen som rapporten behandlar.