Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag - vit text på lila bakgrund. Diverse Bilder på unga

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

Utgivningsdatum:
Sidor: 108

Ladda ner för utskrift

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

UNG IDAG 2021

Det svenska ungdomspolitiska målet är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Rapporten "Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla - UNG IDAG 2021, är en del av MUCF:s uppföljning av ungdomspolitiken. 

I år har MUCF valt att undersöka ungas levnadsvillkor inom sex ämnen:

  • Arbete och boende
  • Ekonomisk och social utsatthet
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Inflytande och representation
  • Kultur och fritid
  • Utbildning

Resultatet bygger på statistik från ungidag.se, aktuella rapporter och analyser samt intervjuer med utvalda organisationer och myndigheter för att få en aktuell bild utifrån Coronapandemin.

Här kan du ta del av våra filmer där utredarna Emma Thornström och Vanessa Sevedag berättar om några av resultaten inom de sex ämnena.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: