Hoppa till huvudinnehåll
 

Det är viktigt att se att det går bra för många

Unga hbtq-personers röster om öppna och inkluderande miljöer.

Omslag till rapporten "Det är viktigt att se att det går bra för många"

Det är viktigt att se att det går bra för många

Utgivningsdatum:
Sidor: 75

Ladda ner för utskrift

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Intervjustudien innehåller uppdaterad kunskap om unga hbtq-personers erfarenheter av skola, fritid, egna mötesplatser och idrott.  

Några resultat från studien:

  • Tillgång till stödjande relationer med vuxna och med kompisar är en av de viktigaste faktorerna för att främja unga hbtq-personers upplevelser av trygghet.
  • Personal med hbtq-kunskap och normkritik, som ger ett bra bemötande och vågar sätta gränser och stoppa kränkningar är viktigt för att platser ska upplevas som trygga och inkluderande.
  • Unga hbtq-personer efterfrågar platser där de får utgöra normen och möta andra med liknande erfarenheter.
  • Den digitala fritiden är viktig för unga hbtq-personer och särskilt för unga som inte har tillgång till fysiska mötesplatser. Den används både för att lära sig mer om hbtq-frågor, för att följa andra hbtq-personer och för att få träffa andra hbtq-personer.
  • Unga hbtq-personer vill gärna träffa äldre, öppna hbtq-personer. En ökad synlighet av öppna hbtq-personer i samhället kan också stärka ungas framtidstro.

Rapporten finns också som en lättillgänglig och sammanfattad pocketversion Trygga och inkluderande miljöer - Unga hbtq-personer om sina erfarenheter av skolan och fritiden.