Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Bild: 

Bild på framsidan av analysen

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 

För att säkerställa att programmet lever upp till det innehåll och den kvalitet som eftersträvas, finns RAY - Research based evaluation of Youth in Action program. RAY utvärderar programmet kontinuerligt.

I denna analys får vi en bild av hur Erasmus+ Ung och Aktiv har påverkat svenska deltagare och projektledare.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2021-05-26

Sidantal: 

20
0:00 kr