Röster för ett jämlikt valdeltagande

Bild: 

Framsida Röster för ett jämlikt valdeltagande. Bildkollage med en brokig samling människor

Röster för ett jämlikt valdeltagande

Återrapportering av MUCF:s bidrag till projekt för ökat valdeltagande i de allmänna valen 2018

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick 2017 i uppdrag att fördela bidrag till kommuner och organisationer i det civila samhället för att genomföra projekt i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och i Europaparlamentsvalet 2019. I rapporten följer myndigheten upp hur bidraget (avseende de allmänna valen 2018) har använts, och utvärderar, i den mån det är möjligt, uppdragets resultat och effekter i förhållande till bidragets syfte.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89027-01-5

Utgivningsdatum: 

2019-04-29

Sidantal: 

34
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr