Hoppa till huvudinnehåll
 

Röster för ett jämlikt valdeltagande

Återrapportering av MUCF:s bidrag till projekt för ökat valdeltagande i de allmänna valen 2018

Framsida Röster för ett jämlikt valdeltagande. Bildkollage med en brokig samling människor
Utgivningsdatum:
Sidor: 34

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick 2017 i uppdrag att fördela bidrag till kommuner och organisationer i det civila samhället för att genomföra projekt i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och i Europaparlamentsvalet 2019. I rapporten följer myndigheten upp hur bidraget (avseende de allmänna valen 2018) har använts, och utvärderar, i den mån det är möjligt, uppdragets resultat och effekter i förhållande till bidragets syfte.