Hoppa till huvudinnehåll
 

NORDBUK

NORDBUK är Nordiska ministerrådets rådgivande och samordnande insats i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor. MUCF är Sveriges representant i NORDBUK.

Nordiska ministerrådets rådgivande instans

MUCF representerar Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, tillsammans med en ungdomsrepresentant från Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, LSU.

NORDBUK är Nordiska ministerrådets rådgivande och samordnande instans i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor. I NORDBUK sitter ungdoms- och myndighetsrepresentanter från de fem nordiska länderna samt från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland.

NORDBUK:s viktigaste uppgifter är:

  • Att fördela bidrag till nordiska barn- och ungdomsorganisationer och projektstöd till nordiska barn- och ungdomsprojekt.
  • Barn- och ungdomsforskning.
  • Tvärsektoriellt arbete och stöd till särskilda projekt.
  • Att förbereda förslag på en nordisk barn- och ungdomsstrategi.

NORDBUK ligger organisatoriskt under de så kallade samarbetsministrarna – i Sverige är det Jessika Roswall som är minister för nordiskt samarbete. NORDBUK har 2–3 möten per år och det är Nordiska ministerrådet som är sekretariat.