Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

Slutrapport i december 2021

Rapportens omslagsbild i röda nyanser med ung person som håller ena armen över huvudet och ner i håret
Utgivningsdatum:
Sidor: 63

Ladda ner för utskrift

MUCF fick år 2018 i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etableringen av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF skulle också vara ett informations- och kunskapsstöd i ämnet samt identifiera och rapportera systemhinder till regeringen.

 I slutrapporten beskriver vi hur uppdraget har genomförts och vilka effekter kommunerna själva sett att arbetet tillsammans med oss har gett. 

Vi kan konstatera att andelen unga som varken arbetar eller studerar alltjämt är hög. Vi ser att det kommer att krävas insatser på både nationell och lokal nivå för att fortsätta arbetet med att bryta det utanförskap som många unga idag befinner sig i. För att nå det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen är det av yttersta vikt att unga människor som hamnat i utanförskap får det stöd de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Mer om unga som varken arbetar eller studerar