Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till rapporten Det stora steget. Trafikskylt föreställande personer som passerar över en väg.

Det stora steget

Utgivningsdatum:
Sidor: 104

Ladda ner för utskrift

Det stora steget

Delrapport om ungas övergång från skola till arbetsliv

Vi har i uppdrag att analysera och redovisa utvecklingen av ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Detta är en delrapport av uppdraget. Ungas etablering i arbetslivet är en av regeringens mest prioriterade frågor. Genom denna rapport kan vi på ett unikt sätt redovisa hur ungas övergångar från olika skolformer ser ut och förändras över tid. Vi ger också en bild av hur olika bakgrundsvariabler påverkar etableringsmöjligheterna. Till delrapporten finns två bilagor: Hinder och möjligheter och Nya nyanser av UVAS.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: