Hoppa till huvudinnehåll
 

Delrapport för statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Delrapportens framsida med titel och MUCF:s logotyp
Utgivningsdatum:
Sidor: 16

Ladda ner för utskrift

MUCF har på uppdrag av regeringen delat ut bidrag till organisationer som bedriver verksamheter för socialt särskilt utsatta. Bidraget delades ut med anledning av inflationen och den ökade ekonomiska utsattheten för hushåll i Sverige.

Den här delrapporten ger en bild av uppdraget, ansökningsprocessen samt fördelningen av bidraget. MUCF fick 59 ansökningar där organisationerna ansökte om totalt drygt 120 miljoner kronor. Totalt fördelades 48,5 miljoner kronor till 17 ideella föreningar och trossamfund.

Ansökningarna visar att organisationerna på grund av den ekonomiska utsatthet som allt fler hushåll har, ser behov av att förstärka sin verksamhet. Både tidigare kända och nytillkomna grupper behöver stöd på grund av fortsatta eller ökade ekonomiska problem.

MUCF kommer att slutrapportera hur bidraget har använts till regeringen senast den 31 oktober 2024.