Hoppa till huvudinnehåll
 
Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Utgivningsdatum:
Sidor: 20

Ladda ner för utskrift

Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik

En strategi för myndighetens arbete med att stödja utvecklingen av en lokal kunskapsbaserad ungdomspolitik. Det övergripande syftet med strategin är att den ska bidra till att landets kommuner verkar för att nå de ungdomspolitiska målen att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndighetens roll i arbetet är att stödja kommunerna att arbeta kunskapsbaserat samt att stödja ett strategiskt utvecklingsarbete.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: