Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar

Bild: 

Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar

En uppföljning med ideella föreningar i fokus

Rapporten ger en bred belysning av det svenska föreningslivet och då särskilt föreningarnas förutsättningar att bedriva sina verksamheter och att fungera som en bärande del av demokratin.

Ladda ned Tabellbilagan.

 

 

 

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-05-08

Sidantal: 

100
0:00 kr