Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till rapporten Flyktingmottagandet

Flyktingmottagandet

Utgivningsdatum:
Sidor: 116

Ladda ner för utskrift

Flyktingmottagandet

– det civila samhällets roll och villkor

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring flykting- och asylmottagandet. Deras insatser är och har varit avgörande för att med kvalitet kunna möta behoven. Rapporten visar också att det civila samhällets organisationer generellt sett är nöjda med sina och det offentligas insatser, men att de samtidigt upplever en rad svårigheter, såväl strukturella som praktiska.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: