Hoppa till huvudinnehåll
 

Flyktingmottagandet

– det civila samhällets roll och villkor

Omslag till rapporten Flyktingmottagandet
Utgivningsdatum:
Sidor: 116

Ladda ner för utskrift

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring flykting- och asylmottagandet. Deras insatser är och har varit avgörande för att med kvalitet kunna möta behoven. Rapporten visar också att det civila samhällets organisationer generellt sett är nöjda med sina och det offentligas insatser, men att de samtidigt upplever en rad svårigheter, såväl strukturella som praktiska.