Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Ackreditering

Organisationer ansöka om ackreditering och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden, 2021-2027. Ackreditering går att söka för programområdena Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga.

Ackrediteringen gör det möjligt för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Ansökningstider 

31 december, 2021.

Ansökan om ackreditering kan ske löpande under hela 2021.

Ansökan

För att kunna ansöka om ackreditering inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan om ackreditering. 

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök om ackreditering inom Erasmus+  

Efter inskickad ansökan

Ansökningar om ackreditering från svenska organisationer handläggs av MUCF. Besked om beslut om ansökan, oavsett om den beviljas eller avslås, ges inom cirka två månader från det att ansökan lämnades in. En ansökan godkänns om den får minst 70/100 poäng i kvalitetsbedömningen och minst hälften av det maximala poängantalet inom varje delområde. De delområden som bedöms i ansökan är:

  • organisationens relevans och erfarenhet inom ungdomssektorn (maximalt 20 poäng)
  • planens strategiska dimension (maximalt 40 poäng)
  • kvaliteten på organisationens administrativa förmåga (maximalt 40 poäng).

En mer utförlig förklaring av bedömningskriterierna för ackreditering inom Erasmus+ finns på EU-kommissionens webbplats. 

Call for accreditation - rules of application

Fördelning av årliga projektmedel 

Genom att erhålla en ackreditering är organisationen garanterad finansiering under hela programperioden, till och med 2027. Den ackrediterade organisationen söker projektmedel genom att skicka in förslag till finansiering till MUCF. Det beviljade bidraget baseras på: 

  • den budget som är tillgänglig 
  • organisationens resultat inom tidigare beviljade insatser, eller poängen som ackrediteringsansökan erhöll, om det är första gången som finansiering begärs.
  • förslagets relevans för programmets fokusområden (inkludering, digitalisering, hållbarhet och andra prioriterade temaområden).

Vidare eftersträvas geografisk balans i fördelningen av finansiering. Alla ackrediterade organisationer som begär finansiering kommer att vara garanterade ett minimibelopp. MUCF kommer också att bestämma ett maxbelopp som varje organisation kan få. Minimi- respektive maxbelopp har inte fastställts för 2021 ännu. 

Bidragets storlek

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden. 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Ungdom år 2021: 5 767 366 euro 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Mobilitet, Ackreditering: 338 329 euro

Fördelning av budget 

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som EU-kommissionen tillhandahåller. 

Den totala budgeten för ackreditering, 338 329 euro fördelas enligt nedan. Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

  • Budget för minimumbelopp: minst 60 000 euro
  • Budget för kvalitet och prioriteringar: minst 213 239 euro
  • Budget för särskilda kostnader: 65 000 euro

Minimumbelopp

Alla ackrediterade organisationer garanteras ett minimibelopp på 25 000 euro. Beloppet är baserat utifrån att alla ackrediterade organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet på projekt. 

Maxbelopp 

En ackrediterad organisation kan max få 150 000 euro. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större KA1 projekt kan kräva för budget. 

Kvalitet

Under det första året som ackrediterad organisation bedöms kvalitetsaspekten på vilken poäng organisationen får på ackrediteringsansökan. När organisationen sedan genomfört ett projekt handlar kvalitet om hur väl organisationen genomfört projekt vilket baseras på poängen som organisationen får i samband med slutrapporten. 

Prioriteringar

Budget för prioriteringar handlar om i i vilken utsträckning som projekten tillgodoser programmets prioriteringar: inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

 

 

Nyckelord
Bidrag
Erasmus+
EU
Ansökningsperiod
-

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: