Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Ackreditering

Organisationer kan ansöka om ackreditering och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden, 2021-2027. Ackreditering går att söka för programområdena ungdomsutbyte och kompetensutveckling för dig som arbetar med unga.

Ackrediteringen gör det möjligt för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Ansökningstider

Sök senast den 19 oktober 2023 klockan 12.00.

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka om ackreditering måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

För att underlätta ansökningsprocessen för ackreditering finns även denna lathund:

Efter inskickad ansökan

Ansökningar om ackreditering från svenska organisationer handläggs av MUCF.

Besked om beslut på er ansökan, oavsett om den beviljas eller avslås, ges inom cirka två månader från sista ansökningsdag. En ansökan godkänns om den får minst 70/100 poäng i kvalitetsbedömningen och minst hälften av det maximala poängantalet inom varje delområde. De delområden som bedöms i ansökan är:

  • organisationens relevans och erfarenhet inom ungdomssektorn (maximalt 20 poäng)
  • planens strategiska dimension (maximalt 40 poäng)
  • kvaliteten på organisationens administrativa förmåga (maximalt 40 poäng)

Mer utförliga förklaringar av bedömningskriterierna för ackreditering inom Erasmus+ finns på EU-kommissionens webbplats och i det här pdf-dokumentet: 

Fördelning av årliga projektmedel

Genom en ackreditering är organisationen garanterad finansiering under hela programperioden, till och med 2027. Den ackrediterade organisationen söker projektmedel genom att skicka in förslag till finansiering till MUCF. Det beviljade bidraget baseras på:

  • den budget som är tillgänglig 
  • organisationens resultat inom tidigare beviljade insatser, eller poängen som ackrediteringsansökan erhöll, om det är första gången som finansiering begärs
  • förslagets relevans för programmets fokusområden (inkludering, digitalisering, hållbarhet och andra prioriterade temaområden)

Alla ackrediterade organisationer som begär finansiering är garanterade ett minimibelopp. MUCF kommer också att bestämma ett maxbelopp som varje organisation kan få. 

Bra att tänka på

  • En ackrediterad organisation är inte berättigad att söka projektmedel inom ramen för de ansökningstillfällena som ges för enskilda ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomsarbetare. 
  • Som ackrediterad organisation kan ni dock alltid fortsätta delta som partnerorganisation i enskilda projekt som rör ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomsarbetare, en ackrediterad organisation kan bara inte vara ansökande organisation.
  • Än så länge så kan en ansökan om ackreditering endast omfatta projekt som syftas till ungdomsutbyten och kompetensutveckling för ungdomsarbetare. Det går alltså inte att ansöka om ackreditering  som syftas till projekt för att öka ungas delaktighet. 

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som EU-kommissionen tillhandahåller. 

Minimumbelopp

Alla ackrediterade organisationer garanteras ett minimibelopp. Beloppet är baserat utifrån att alla ackrediterade organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet projekt. 

Maxbelopp

Det finns ett maxbelopp för hur mycket budget en ackrediterad organisation kan få. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större projekt kan kräva för budget.

Kvalitet

Under det första året som ackrediterad organisation bedöms kvalitetsaspekten på vilken poäng organisationen får på ackrediteringsansökan. När organisationen sedan genomfört ett projekt handlar kvalitet om hur väl organisationen genomfört projekt vilket baseras på poängen som organisationen får i samband med slutrapporten. 

Prioriteringar

Budget för prioriteringar handlar om i vilken utsträckning som projekten tillgodoser programmets prioriteringar: inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Mer information om budget finns på: Budget Erasmus+

I den här videon delar Haninge kommun erfarenheter från att ha sökt och fått ackreditering: