Hoppa till huvudinnehåll
 

Vem gör vad? 2017

22 myndigheters samverkan med det civila samhället 2017

Omslag till publikationen Vem gör vad
Utgivningsdatum:
Sidor: 52

Ladda ner för utskrift

27 myndigheter ingår i nätverket för samverkan med det civila samhället. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete på området. I den här skriften beskriver vi hur 22 stycken av de 27 medverkande myndigheternna arbetar och samverkar med det civila samhällets organisationer.