Vem gör vad? 2017

Bild: 

Omslag till publikationen Vem gör vad

Vem gör vad? 2017

22 myndigheters samverkan med det civila samhället 2017

27 myndigheter ingår i nätverket för samverkan med det civila samhället. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete på området. I den här skriften beskriver vi hur 22 stycken av de 27 medverkande myndigheternna arbetar och samverkar med det civila samhällets organisationer.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-10-04

Sidantal: 

52
0:00 kr