Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bild: 

Omslag till Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Under 2014 hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela pengar till organisationer för olika hälsofrämjande insatser riktade till romer. Vi hade även i uppdrag att underlätta ett erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.

Rapporten presenterar uppdraget och de projekt som har beviljats bidrag inom satsningen.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-16
0:00 kr