Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag med anledning av covid-19

till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2022 - slutrapport

Slutrapportens framsida med titel och MUCF:s logotyp
Utgivningsdatum:
Sidor: 36

Ladda ner för utskrift

2022 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 78 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen under året.

Rapporten ger en bild av bidragets användning och den betydelse det haft för människor som lever i utsatthet. Den redovisar också vilka organisationer som har fått bidrag, hur mycket de fått, vilka målgrupper bidraget har stöttat och redogör för civilsamhällets viktiga roll under pandemin.

Bidraget har använts för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta som generellt sett drabbats hårdare än andra grupper. Organisationerna beskrev livräddande insatser och verksamheter och konstaterade också att utmaningarna till följd av pandemin fanns kvar för socialt särskilt utsatta individer trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.