Hoppa till huvudinnehåll
 

Ett långvarigt utanförskap

Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar

Var tionde ung person är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier. För några av dem är det en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. Idag finns närmre 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i Sverige. Målet för den svenska ungdomspolitiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I detta är ungas etablering i arbetslivet centralt.

För att veta vilka insatser som hjälper behövs kunskap om vilka unga som riskerar att vara uvas under en lång tid. I denna rapport används registerdata för att följa unga personers etableringsprocesser över tid. MUCF har följt 70 000 unga som var uvas år 2004 till dess att de är 29 år. 

I rapporten beskrivs hur lång tid olika grupper av unga är utan arbete och studier. Vi visar också hur olika bakgrundsfaktorer påverkar sannolikheten att hamna i livssituationen uvas. Här beskrivs fyra undergrupper som genom personporträtt ger en tydligare bild av vilka som döljer sig bakom siffran 150 000 unga som varken arbetar eller studerar.

Engelsk version

Rapporten Ett långvarigt utanförskap finns översatt till engelska.