Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till organisationer som hjälper människor i socialt utsatta situationer under coronapandemin.  
  • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.    
  • verksamheter som bedriver antidiskrimineringsverksamhet
  • forskningsprojekt som rör det civila samhället 

Alla statsbidrag som hanteras av MUCF fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för bidrag som finansieras med statliga pengar. 

Till organisationsbidrag

Till projektbidrag

Till verksamhetsbidrag

Till forskningsbidrag