Hoppa till huvudinnehåll
 

Hitta vägen! Ung idag 2019

- en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet

I rapporten presenteras en lägesbild av ungas väg genom utbildningssystemet mot etablering i arbetslivet. Särskilt fokus ligger på unga som är födda utrikes eftersom det finns tydliga skillnader mellan grupperna inrikes och utrikes födda. MUCF konstaterar att det finns få tecken på att de ojämna levnadsvillkoren för de båda grupperna är på väg att jämnas ut på lång sikt. Överlag har utvecklingen för unga på arbetsmarknaden sedan 2011 varit positiv. Mellan 2017 och 2018 har det även skett framsteg för gruppen utrikes födda. Trots det löper unga utrikes födda större risk att gå ut i arbetslöshet och den riskerar att bli mer långvarig.