Hitta vägen! Ung idag 2019

Bild: 

En grupp ungdomar promenerar i solskenet

Hitta vägen! Ung idag 2019

- en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet

I rapporten presenteras en lägesbild av ungas väg genom utbildningssystemet mot etablering i arbetslivet. Särskilt fokus ligger på unga som är födda utrikes eftersom det finns tydliga skillnader mellan grupperna inrikes och utrikes födda. MUCF konstaterar att det finns få tecken på att de ojämna levnadsvillkoren för de båda grupperna är på väg att jämnas ut på lång sikt. Överlag har utvecklingen för unga på arbetsmarknaden sedan 2011 varit positiv. Mellan 2017 och 2018 har det även skett framsteg för gruppen utrikes födda. Trots det löper unga utrikes födda större risk att gå ut i arbetslöshet och den riskerar att bli mer långvarig.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-89-5

Utgivningsdatum: 

2019-03-14

Sidantal: 

63
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr