Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag - aula

Ett år av utmaningar ...

Utgivningsdatum:
Sidor: 84

Ladda ner för utskrift

Beställ

Ett år av utmaningar ...

Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 

Vi har levt i en pandemi i över ett år, vilket givetvis sätter sina spår i det civila samhället som i stora delar har fått ställa in eller ställa om sina verksamheter. När förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras på det sättet, påverkas föreningarnas möjlighet att bedriva påverkansarbete, det ger negativa konsekvenser för ekonomin och risken att tappa medlemmar är stor. 

Å andra sidan visar rapporten också att många ideella föreningar står starka, även under en pandemi. Det är inte fler som funderar på att lägga ner sin verksamhet jämfört med tidigare och många tror sig ha goda möjligheter att utveckla sin verksamhet under kommande år. 

Det civila samhället har en viktig roll och en lärdom från flyktingvågen 2015 är dess betydelse i krissituationer. Det är därför viktigt med en bra och ständig dialog mellan offentliga aktörer och det civila samhället. Med bakgrund i rapportens resultat finns det anledning att, från det offentligas sida, utvärdera hur samarbetet har fungerat under pandemin. 

Mer information

Bilaga till rapporten

I bilagan kan du ta del av en beskrivning av datainsamling och metod för framtagandet av rapporten. Du hittar bilagan här!

Samverkansmodell

Tillsammans med representanter från civilsamhället och offentliga aktörer, har vi tagit fram en modell på hur samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället kan se ut. Kanske kan den ge både kunskap och inspiration inför pågående och kommande samarbeten! Du hittar modellen här.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: