Att arbeta med unga nyanlända

Bild: 

Omslagsbild på ung tjej

Att arbeta med unga nyanlända

Tio projektexempel

I skriften beskrivs tio ESF-finansierade projekt som har unga nyanlända i verksamheten. Syftet med exemplen är att inspirera andra projekt till att utveckla sin verksamhet. Även att personal som möter nyanlända ungdomar ska få en fördjupad förståelse för hur de kan arbeta för att stödja ungdomarna i skolan och i övergången mellan skola och arbetsliv.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-09-12

Sidantal: 

48
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr