Hoppa till huvudinnehåll
 
Youth Wiki
Finansieras av Europeiska unionen

Youth Wiki

Youth Wiki är Europeiska kommissionens webbportal där 29 europeiska länder delar med sig av fakta om deras ungdomspolitiska arbete utifrån de olika överenskommelserna på EU-nivå.

EU

MUCF ansvarar för Sveriges deltagande i Youth Wiki. Uppgifterna som presenteras där berör i huvudsak regeringens uppdrag till myndigheter som inom sina respektive områden även ansvarar för frågor som berör ungas villkor. All fakta uppdateras årligen.

10 teman

Syftet med Youth Wiki är att samla och på ett enkelt sätt dela med sig av fakta och kunskap om hur medlemsländerna arbetar med att främja ungas möjligheter till delaktighet och goda levnadsvillkor utifrån prioriteringarna i EU:s ungdomsstrategi. Databasen är indelad i tio teman:

 • Ungdomspolitik
 • Volontärarbete
 • Arbetsmarknad och entreprenörskap
 • Social inkludering
 • Delaktighet
 • Utbildning
 • Hälsa och välmående
 • Kreativitet och kultur
 • Ungas delaktighet i globala frågor
 • Ungdomsarbete (youth work)

Användningsmöjligheter

Databasen går att använda på både strategisk och operativ nivå, till exempel:

 • Underlag när en kommun, region eller regering ska ta fram strategier för ungas levnadsvillkor.
 • Underlag för analys av vilka insatser och beslut som gjorts för att förbättra för unga.
 • Se och dra lärdomar av andra länders initiativ inom olika teman.
 • Ta del av olika länders styrdokument och arbetssätt, till exempel hur unga involveras i processen.​
 • Exempel på användning

Raising awareness about youth work: Här redovisas hur ungdomsarbete uppmärksammas och stöds i olika länder. Ett exempel är en modell för att utvärdera ungdomsarbetet i Finland.

Integration of young people in the labour market: Här finns goda exempel på insatser riktade mot unga arbetslösa för att förbättra den sociala inkluderingen, till exempel ett flertal initiativ från Skottland.

Initiatives promoting social inclusion and raising awareness: Ett exempel på hur extremism och radikalisering bland unga kan förebyggas kommer från Storbritannien. En webbaserad utbildning kallad Prevent e-learning training package. Utbildningen är anpassad till olika regioner men också utifrån olika yrkeskårer som möter unga i sin vardag.

 

EU