Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag som går att söka nu

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här listar vi bidrag som går att söka nu.

Internationella bidrag

Erasmus+

KA1, Ungdomsutbyte, sista ansökningsdag 5 oktober 2021

Läs mer om bidraget och ansök

KA1, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga, sista ansökningsdag 5 oktober 2021

Läs mer om bidraget och ansök

KA1, Projekt för att öka ungas delaktighet, sista ansökningsdag 5 oktober 2021

Läs mer om bidraget och ansök

KA2, Småskaliga partnerskap, sista ansökningsdag 3 november 2021

Läs mer om bidraget och ansök

Europeiska solidaritetskåren

Volontärprojekt, sista ansökningsdag 5 oktober 2021

Läs mer om bidraget och ansök

Solidaritetsprojekt, sista ansökningsdag 5 oktober 2021

Läs mer om bidraget och ansök

Quality Label, ansökan öppen till 31 december 2021

Läs mer och ansök

CERV

Framework Partnership agreement under CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY, sista ansökningsdag 28 september 2021 klockan 17.00.

Läs mer om bidrager och ansök.

Specific Grant Agreement under FPA CERV-2021-DISABILITY, sista ansökningsdag 30 september 2021 klockan 17.00.

Läs mer om bidraget och ansök.

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation, sista ansökningsdag 8 december 2021 klockan 17.00.

Läs mer om bidraget och ansök.

Erasmus+, EU-bidrag, Internationellt

Sista ansökningsdag: 2021-12-31

Nationellt, Projektbidrag

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: