Hoppa till huvudinnehåll
 

Verktyg

Möter du unga i din profession? Arbetar du med eller representerar du det civila samhället? 

Här har vi samlat verktyg som på olika sätt kan stärka dig i din yrkesroll. De kan ge dig ny kunskap, tips och idéer som kan bidra till en bättre verksamhet för unga eller stärka det civila samhällets förutsättningar. 

Kollage av bilder på ungdomar

Demokratipaket till skolan

Med ett år kvar till riksdagsvalet är det högaktuellt att prata demokrati och politik. För att underlätta för dig som möter unga i skolan eller på fritiden tar vi fram ett demokratipaket med metoder och verktyg att använda i klassrummet eller fritidsverksamheten. Allt är givetvis kostnadsfritt!

Prata EU med unga

EU påverkar vår vardag. Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. Ta hjälp av våra verktyg om hur du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag!

Samverkansmodell

Få aktörer kommer långt om de agerar ensamma. Som hjälp på vägen i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället har vi tagit fram en modell. Spana in den och fortsätt - eller börja - utveckla tillsammans!

 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: