Hoppa till huvudinnehåll
 

Verktyg

Möter du unga i din profession? Arbetar du med eller representerar du det civila samhället? 

Här har vi samlat verktyg som på olika sätt kan stärka dig i din yrkesroll. De kan ge dig ny kunskap, tips och idéer som kan bidra till en bättre verksamhet för unga eller stärka det civila samhällets förutsättningar. 

Kollage av bilder på ungdomar samt MUCF:S logotype.

Öppna skolan

Webbutbildningen Öppna skolan ger dig kunskap om begränsande normer och hur de kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Du får veta hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningen består av tre moduler.  

Demokratipaket till skolan

För att underlätta för dig som möter unga i skolan eller på fritiden har MUCF tagit fram ett demokratipaket med metoder och verktyg att använda i klassrummet eller fritidsverksamheten. Allt är givetvis kostnadsfritt!

Rätt att veta!

Utbildningspaketet Rätt att veta! vänder sig till dig som har samtal med unga om ämnen som sexualitet, relationer, hälsa och jämställdhet. Testa vår nya webbutbildning Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck!

 

Samverkansmodellen

Få aktörer kommer långt om de agerar ensamma. Som hjälp på vägen i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället har vi tagit fram en samverkansmodell. Spana in den och fortsätt - eller börja - utveckla tillsammans!

Statistik om ungas levnadsvillkor

Ung idag är ett webbaserat uppföljningssystem som används för att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor i Sverige. Här hittar du statistik och information inom sex olika områden av ungas liv, som gör det möjligt att beskriva hur unga har det idag.

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Som en hjälp på vägen till att säkra ungas demokratiska och mänskliga rättigheter, har MUCF tagit fram en modell som beskriver ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Ska du eller din organisation ta ett beslut eller genomföra en insats som rör unga i åldern 13-25 år, ska modellens sex olika delar alltid beaktas.