Hoppa till huvudinnehåll
 

Verktyg

Möter du unga i din profession? Arbetar du med eller representerar du det civila samhället? 

Här har vi samlat verktyg som på olika sätt kan stärka dig i din yrkesroll. De kan ge dig ny kunskap, tips och idéer som kan bidra till en bättre verksamhet för unga eller stärka det civila samhällets förutsättningar. 

Kollage av bilder på ungdomar

Rätt att veta!

Webbutbildningen för dig som möter unga som är nya i Sverige i din profession. Den ger dig verktyg och stöd inför samtal med unga om till exempel hälsa, sex, relationer och jämställdhet. Ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig.

Prata EU med unga

EU påverkar vår vardag. Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. Ta hjälp av våra verktyg om hur du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag!

Statistik om unga på ungidag.se

Hur har unga det i Sverige idag? 

På ungidag.se hittar du statistik om ungas arbete & boende, ekonomiska och sociala utsatthet, hälsa, inflytande och representation, kultur och fritid samt utbildning. 

 

Feedback