Att verka demokratiskt

Bild: 

Omslag till Att verka demokratiskt

Att verka demokratiskt

hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för statsbidrag

En redovisning av hur myndigheten prövar och följer upp villkor om demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer i bidragshandläggningen. Här berättar vi även om de åtgärder som har vidtagits under det senaste året i syfte att öka kvaliteten i bidragsgivningen.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-09-05
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr