Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppna fritidsverksamheten - om barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag och artikel 31 i barnkonventionen slår fast barns rätt till fritid, vila och lek. 
Fritiden är betydelsefull för unga och barnkonventionen är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för alla unga att delta på lika villkor. Den öppna fritidsverksamheten bygger på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet. Under hösten 2018 genomförde myndigheten en enkätundersökning om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet som bland annat visade på behovet av stöd i arbetet med att inkludera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i öppen fritidsverksamhet.

Med utgångspunkt i detta har myndigheten tagit fram en verktygslåda innehållande tre delar, varav denna del riktar sig till dig som är chef eller verksamhetsledare i öppen fritidsverksamhet. Myndigheten har samlat kunskap om arbetssätt som kan stärka personalens
kompetens och verksamhetens arbete med ungas rättigheter. MUCF lyfter även fram förslag på hur verksamheten kan arbeta med trygghet, tillgänglighet, icke-diskriminering, anti-rasism och delaktighet.

Vår förhoppning med detta stödmaterial är att du ska få med dig kunskap och verktyg för att stärka verksamheten – för alla ungas bästa.

Modell för arbete med barnrättsperspektivet i öppen fritidsverksamhet