Grupper, maskulinitet och våld

Bild: 

Omslag till Grupper, maskulinitet och våld.

Grupper, maskulinitet och våld

Om olika maskulinitetsnormer och gruppens betydelse för ungas attityder, värderingar och våldshandlingar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-10
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-04-16
0:00 kr
2010-02-03
0:00 kr