Grupper, maskulinitet och våld

Bild: 

Omslag till Grupper, maskulinitet och våld.

Grupper, maskulinitet och våld

Om olika maskulinitetsnormer och gruppens betydelse för ungas attityder, värderingar och våldshandlingar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-10
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr