Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren
Finansieras av Europeiska unionen

Solidaritetsprojekt

Genom solidaritetsprojekt erbjuds unga en möjlighet att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland.

Att starta ett solidaritetsprojekt är ett aktivt och praktiskt sätt för unga att anta utmaningar som de ser i sin omgivning. Det ger dem också stor erfarenhet av att samarbeta med andra och de får med sig värdefull kunskap om hur man bygger ett projekt från början till slut.  

Vad krävs för att genomföra ett solidaritetsprojekt?
 • Projektidén ska komma från och genomföras av en grupp av minst fem ungdomar i åldern 18-30 år. Idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Projektet kan pågå mellan 2 och 12 månader. 
 • Gruppen av unga kan ta stöd av en organisation eller en kommun för att få hjälp att söka, men organisationens/kommunens stöd bör fokusera på administration och ekonomi, inte själva projektinnehållet. Organisationen/kommunen kan också bistå med stöd för att hitta projektmedlemmar som vill vara med och driva projektet. 
 • I solidaritetsprojektet kan projektgruppen även få ekonomiskt stöd för att kunna ta hjälp av en coach i upp till 12 dagar i projektet. Coachen ska vara någon med erfarenhet av ungdomsarbete och ska kunna ha rollen att ge gruppen stöd för att framgångsrikt kunna genomföra projektet. Det kan också vara flera coacher som antar olika roller utifrån projektbehoven. Coachen kan inte vara en av gruppmedlemmarna. 
Hur är ett solidaritetprojekt organiserat?
 • Projektet ska äga rum i samma land som projektgruppen bor i. Gruppen planerar projektet och skriver en projektansökan. 
 • Projektet har fyra faser: Planera, förbereda, genomföra aktiviteterna och följa upp - inklusive att utvärdera projektet och dela resultaten. 
 • Det behöver finnas en fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsroller mellan gruppmedlemmarna och det ska finnas en tydlig plan för innehåll och tid för genomförandet av projektet. 
 • Arbetssättet bör involvera alla medlemmar i gruppen så mycket som möjligt. En av gruppmedlemmarna i projektgruppen tar rollen som ”juridiskt ombud” och skickar in ansökan. Om gruppen väljer att ta stöd från en organisation/kommun så kan den agera som juridiskt ombud och skicka in ansökan. 
Vilken finansiering är tillgänglig?
 • Projektledning: 605 euro per projektmånad för kostnader som är kopplade till ledning och genomförandet av aktiviteter. 
 • Coachingkostnader: 255 euro per dag i max 12 dagar för kostnader som är förknippade med en handledare/coach i projektet.  
 • Särskilda kostnader: faktiska kostnader för att stödja deltagandet av unga personer med begränsade möjligheter, både gällande medlemmar i den grupp som genomför projektet och de unga som utgör projektets målgrupp. 
Hur bedöms ansökan?

MUCF handlägger de svenska ansökningarna om solidaritetsprojekt. Tre kategorier bedöms:

 • Projektets relevans, motivering och effekt.
 • Kvaliteten på hur projektet är utformat.
 • Kvaliteten på projektledning.
Viktigt  att tänka på

Läs mer om solidaritetsprojekt i programhandledningen för Europeiska Solidaritetskåren

Ansökningstider

Ansökningstiden har gått ut. Nästa ansökningsomgång öppnas i slutet av sommaren och stänger 1 oktober 2024 klockan 12.00. 

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag