Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidrag

Projektbidragen kan variera från år till år och kan handla om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och frågor som rör hbtqi.

I slutet av december varje år berättar regeringen för MUCF vilka projektbidrag som civilsamhället ska kunna söka kommande år.

Varje bidrag har en egen förordning. Där talar regeringen om vem som får söka, vilka krav som ska ställas på dem som söker och vilket syfte bidraget har.

Vanligen öppnar ansökan till projektbidragen i början på januari.

Vad är ett projekt?

Ett projekt är något som bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Det har en bestämd start- och sluttid, budget, resurser (till exempel personer som jobbar i projektet) och ett eller flera tydliga mål som projektgruppen jobbar mot.

Projekt som finansieras av MUCF kan som längst pågå i 12 månader. Hur kort det kan vara beror på vad som är syftet med projektet, vad ni har för mål och hur ni tänker genomföra det.

MUCF beviljar dock inte projektbidrag för enstaka evenemang, resor eller läger om de inte är del av ett större sammanhang i projektet.

Om ni skulle vilja bygga vidare på era erfarenheter från ett tidigare MUCF-projekt ser vi gärna att ni ansöker om ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojekt söks för ett år i taget.  Det finns dock ingen garanti för att det blir beviljat. Efter första året kan man som mest beviljas två fortsättningsprojekt, det vill säga totalt tre år.

Ett fortsättningsprojekt måste skilja sig från tidigare projekt. Det räcker inte att genomföra samma projekt på en ny ort utan att ha gjort någon slags utveckling eller anpassning.

För att kunna beviljas projektbidrag från MUCF måste er projektidé stämma överens med överens med syftet för det bidrag ni tänker söka.

Om er projektidé inte stämmer med syftet, eller om ni inte uppfyller de krav som ställs så kan ni inte beviljas bidrag även om idén är spännande eller viktig.

I slutet av december när MUCF fått nästa års uppdrag från regeringen publicerar vi information om vilka projektbidrag som går att söka på mucf.se. Projektbidragen kan vanligen sökas från början av januari till mitten av februari.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidragen

Checklista till dig som vill söka projektbidrag

Beskriv varför projektet behövs

Fundera på varför ni vill genomföra projektet så att ni kan beskriva det tydligt. Vilket problem eller vilken situation tänker ni förändra eller förbättra? Beskriv hur projektet bidrar till det övergripande syftet med bidraget (syftet står på bidragets hemsida).

Är projektet förankrat?

Är projektet efterfrågat av den målgrupp ni tänkt er? Tycker alla som är berörda av projektet att projektidén är bra och går att genomföra. Det kan vara de som bestämmer i er organisation, de som ska arbeta med projektet och eventuella samarbetspartners som ni behöver stämma av med.

Gör lagom mycket

Ett år kan kännas som en lång tid men tänk på att de mål ni sätter ska vara rimliga och mätbara. Avgränsa projektet för så att ni når de mål ni sätter upp.

Budgeten måste hänga ihop med det ni ska göra

Var noggranna när ni gör budgeten. Alla kostnader ni planerar för ska vara kopplade till en aktivitet eller något annat som tillhör projektet. Det kan till exempel vara kostnader för en projektledare eller en lokal. Beskriv hur ni har kommit fram till de kostnader ni tar upp i budgeten.

Engagera målgruppen och tänk kreativt!

MUCF kan inte säga vilken metod eller vilka aktiviteter som är bäst för att ert projekt ska bidra till att exempelvis minska förekomsten av rasism eller öka ungas organisering och inflytande i samhället. Ett bra sätt är att fråga sin målgrupp. Hur tror de är bästa sättet att nå projektets mål och hur vill de ha det för att vilja engagera sig i projektet?

Tips till dig som söker projektbidrag

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du flera råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Ett samtal om projektbidragen

Lisa Claesson, handläggare och processledare för projektbidrag på MUCF samtalar med Oscar Petersson, handläggare på MUCF. Här får du bland annat tips på vad du kan tänka på när ni ska skriva en ansökan.