Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidrag

Projektformerna kan variera från år till år och kan handla om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och frågor som rör hbtqi.

Varje projektbidrag styrs av en egen förordning och har en egen avsatt summa pengar som ska fördelas till projekt som bäst uppfyller MUCF:s kriterier för projektbidraget. 

Vanligen öppnar ansökan till projektbidragen i början på januari.

Stödja ungas organisering

Bidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. 

Till bidraget

Motverka rasism och intolerans

Bidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism och intolerans. 

Till bidraget

Främja mötesplatser för unga hbtqi-personer

Bidrag till projekt och insatser som främjar fysiska eller digitala mötesplatser för hbtqi-personer under 25 år. 

Till bidraget

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till projekt och insatser som främjar romers hälsa.

Till bidraget

Stärka demokratin

Bidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. 

Till bidraget - ingen utlysning 2023.

Tips till dig som söker projektbidrag

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Ett samtal om projektbidragen

Lisa Claesson, handläggare och processledare för projektbidrag på MUCF samtalar med Oscar Petersson, handläggare på MUCF.