Ung idag 2015

Bild: 

Omslag till rapporten Ung idag 2015

Ung idag 2015

Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

Ung idag 2015 är en redogörelse av väsentliga förändringar i ungas levnadsvillkor inom boende, hälsa, arbete och skola.

För mer statistik besök vår webbplats ungidag.se, ett verktyg med statistik från 12 myndigheter och Riksidrottsförbundet kring 13-25-åringars levnadsvillkor i Sverige.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-05-18
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr