Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Bidraget syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).

Fritiden är betydelsefull för alla unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser runt om i landet för dem. MUCF:s rapporter visar att unga hbtqi-personer är en grupp som kan möta olika hinder under sin fritid. Det finns därför ett behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter som vänder sig särskilt till unga hbtqi-personer.

Att få vara i sammanhang där det finns andra öppna unga och vuxna hbtqi-personer kan vara särskilt betydelsefullt för den här gruppen. Unga hbtqi-personer efterfrågar egna mötesplatser parallellt med inkluderande och välkomnande allmänna fritidsverksamheter.

Ansökan

Ansökan är nu stängd. Sista ansökningsdag var den 19 maj 2021.

Ni kan söka bidraget

  • Ideella organisationer som är självständiga, demokratiskt uppbyggda och har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år.
  • Trossamfund eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala om de saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige.

Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kraven på demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer granskas enligt informationen på sidan Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Det här kan bidraget användas till

Projektbidrag kan lämnas till insatser som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses en fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under tjugofem år.

På sidan Så handlägger MUCF projektansökningar hittar du mer information om vilka krav vi ställer.

Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Prioritering

Vi eftersträvar att fördela bidrag över hela landet, både i tätort, landsbygd och områden med socioekonomiska utmaningar. Möjlighet till, eller redan pågående, samverkan med kommuner och regioner är fördelaktigt.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta samma kalenderår som det ansöks och kan pågå i högst tolv månader. Det kan som tidigast starta den 1 augusti 2021. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Beslut meddelas under sista veckan i juni.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela cirka två miljoner kronor inom stödformen under 2021.

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidrag.

Nyckelord
Bidrag
HBTQI

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: