Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Ungdomar med prideflagga.

Bidraget syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).

Fritiden är betydelsefull för alla unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser runt om i landet för dem. MUCF:s rapporter visar att unga hbtqi-personer är en grupp som kan möta olika hinder under sin fritid. Det finns därför ett behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter som vänder sig särskilt till unga hbtqi-personer.

Att få vara i sammanhang där det finns andra öppna unga och vuxna hbtqi-personer kan vara särskilt betydelsefullt för den här gruppen. Unga hbtqi-personer efterfrågar egna mötesplatser parallellt med inkluderande och välkomnande allmänna fritidsverksamheter.

Ansökan

  • Ansökan öppnar: 2 januari 2024
  • Ansökan stänger: 15 februari 2024  (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
  • Beslut meddelas: första halvan av juni 2024

Det här kan bidraget användas till

Projektbidrag kan lämnas till insatser som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses en fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under tjugofem år.

På sidan Så handlägger MUCF projektansökningar hittar du mer information om vilka krav vi ställer.

Projektbidrag får inte gå till er ordinarie verksamhet och beviljas inte heller för tillfälliga mötesplatser.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 2,16 miljoner kronor 2024. Vanligen beviljas tre till fyra ansökningar per år.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara:

  • en ideell organisation som är självständig, demokratiskt uppbyggd och har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år eller
  • ett trossamfund eller en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, som saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige.

Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ansökningar som kommer in granskas så att de uppfyller kraven enligt 

Prioriteringar

MUCF eftersträvar att fördela bidraget: 

  • över hela landet, både i tätort och landsbygd
  • till områden med socioekonomiska utmaningar och
  • till projekt som samverkar med kommuner och regioner  

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Det kan hända att vi under handläggningsperioden tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan. Mer om hur handläggningen går till hittar du på den här sidan

Har ni två eller flera pågående MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas när ni gör en ny ansökan. 

Frågor och svar, checklista och film

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag.

projektbidragssidan så finns information om vad ett projekt är, en checklista för vad som är bra att tänka på för dig som ska söka bidrag och en film där handläggare från MUCF berättar om projektbidragen.

Exempel på samverkan

Här hittar du både ett exempel på hur man kan samverka för att utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer och MUCF:s samverkansmodell.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.