Fokus 18 i korthet

Bild: 

Framsidan på Fokus 18 i korthet. Bild: Svartvitt foto på unga personer sitter och ser tankfulla ut

Fokus 18 i korthet

Vilka ska med - ungas sociala inkludering i Sverige

Enkätens resultat visar att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Under fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

Läs mer om Fokus 18 eller boka en föreläsning

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88-455-93-2

Utgivningsdatum: 

2019-05-24

Sidantal: 

8
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr