Hoppa till huvudinnehåll
 

Mångfald inom civila samhället

Vilka personer eller grupper deltar inte i det civila samhället? Varför är vissa grupper underrepresenterade? Vad finns det för hinder för deltagande och hur kan de övervinnas? Känner ni att ni behöver hitta nya sätt att bredda vilka som är med i er förening?

Underrepresenterade grupper

MUCF har i uppdrag att stötta det civila samhället med kunskap och verktyg som kan underlätta och främja internt mångfaldsarbete i civilsamhället. Utifrån den centrala roll som det civila samhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla har möjlighet att delta.

Vad är en underrepresenterad grupp?

I det här sammanhanget kan det antingen vara en grupp som är underrepresenterad i förhållande till hur fördelningen av befolkningen i samhället ser ut, eller i förhållande till fördelningen av deltagare i det civila samhället.

Det finns i dag en ojämlikhet i fråga om vilka grupper i samhället som deltar i det civila samhällets organisationer och i vilken utsträckning de deltar. Många organisationer arbetar aktivt för att nå ut till en större mångfald av människor. Samtidigt saknas kunskap om varför vissa deltar i mindre utsträckning än andra.

Inspirationsseminarium

Vi sprider kunskap genom att anordna inspirationsseminarier i nära samverkan med civilsamhällets organisationer för att undanröja hinder för ökad mångfald och bidra till att förändra interna kulturer och göra föreningarna mer inkluderande. Syftet med inspirationsseminarierna är i första hand att bidra till att föreningarna kan lära av varandra, stärka sin kompetensutveckling och inspireras för nya arbetssätt.

Seminarium 1 - Trygghet och inkludering för barn och ungdomar i föreningslivet
Hur kan föreningar möjliggöra och skapa trygghet och inkludering för barn och ungdomar i föreningslivet?  Vi bjuder nu in till ett inspirationsseminarium tillsammans med ÖSK Handboll Herr i Örebro om en ny metod för hur er förening kan arbeta med detta. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om hur vi kan utveckla intern mångfald i våra verksamheter.

Seminarium 2 - Hur kan föreningar arbeta med inkludering för att främja mångfald i föreningslivet?
MUCF bjuder nu in till ett inspirationsseminarium tillsammans med Volontärbyrån och SVEROK om kunskap och praktiska tips att arbeta med normkritiskt perspektiv och skapa en inkluderande förening. Denna workshop passar dig som arbetar med utveckling i föreningen eller i styrelsen men också som ledare. Workshopen blandar teori med praktik och du får möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om hur vi kan utveckla intern mångfald i våra föreningar.

Datum: 6 okt 2022
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: digitalt via zoom. 
Kostnad: Gratis
AnmälanAnmäl dig senast den 30 september, 2022.
Länk till konferensen skickas ut senast dagen innan. 

Detaljerade program för seminariet kommer senare.

Arbetssätt

Ett workshopsbaserat seminarium med fokus på olika tematiska inriktningar utifrån deltagarnas behov och önskemål. Arbetet leds av en referensgrupp som består av företrädare från civilsamhället och utifrån deltagarnas önskemål skapar ett inspirerande och bra innehåll till workshoparna.

Vem kan delta?

Inspirationsseminarierna riktar sig till företrädare från civilsamhället. Varje organisation är välkommen att delta med 1–2 personer.

Rapporter och broschyr

Vi har tagit fram en kunskapsöversikt och identifierat områden där det finns behov av att lyfta upp underrepresenterade gruppers deltagande i civilsamhället. Rapporten visar hur resurser, motivation och ett nätverk som kan rekrytera är betydelsefulla faktorer för att skapa engagemang. Brister någon av faktorerna kan det innebära hinder för deltagande. På så sätt kan också grupper av personer som inte deltar i det civila samhället skapas.

Du kan också ta del av vår inspirationsbroschyr som vi har tagit fram tillsammans med civilsamhällesorganisationer, kommuner och kommunala bolag. Broschyren innehåller fakta, tips och exempel för civilsamhällesorganisationer som vill nå underrepresenterade grupper i sina verksamheter. 

Utbildningar inom mångfald

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap ger dig konkreta tips och kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Inkluderande idrott

Utbildningen inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Inkluderande idrott

Utbildningen inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Jämställdhet och diskriminering

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta om jämställdhet, praktiska exempel, filmer och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Det är Jämställdhetsmyndigheten som driver jämställ.nu i samarbete med flera aktörer.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet har gjort en film som heter Fyra tips om hur idrottsföreningen kan bli mer jämställd.

Agenda 2030: Utbildningen kan bidra till delmål 5: jämställdhet och delmål 10: minskad ojämlikhet.