Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 08 - om ungas utanförskap

En analys av ungas utanförskap

Bokomslag Fokus 8
Utgivningsdatum:
Sidor: 266

Ladda ner för utskrift

Fokus 08 beskriver ungas liv och framtidsdrömmar i den segregerade stadens fattiga områden relaterat till utbildning och arbetsmarknad. I Fokus 08 jämförs betydelsen av om den unge bor i ett resurssvagt eller i ett mer välbeställt område.

De områden vi valt att studera är Husby i Stockholm, Hjällbo i Göteborg, Rosengård i Malmö och Araby i Växjö. Dessa områden präglas av hög arbetslöshet, långvarigt beroende av försörjningsstöd samt en låg andel unga som är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Vi berättar också om olika verksamheter som arbetar med de mer utsatta unga och presenterar utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik. Bland annat ligger ungas skolresultat i dessa områden långt under genomsnittet. Hög mobilitet, hög andel nyanlända elever och andra sociala faktorer bidrar till att skapa en skolmiljö där en stor del av dagens sociala samhällsproblematik är representerad och måste lösas.