Hoppa till huvudinnehåll
 

Idéburet offentligt partnerskap

En kunskapsöversikt

Framsidan på publikationen. Den är färgglad med en stor variation av symboler
Utgivningsdatum:
Sidor: 24

Ladda ner för utskrift

Intresset för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ökar och behovet av mer kunskap har lyfts i flera av myndighetens forum, däribland i GD-träffar, myndighetsnätverk och träffar med det civila samhället. En gemensam kunskapsgrund om IOP kan bidra till att tydliggöra de olika aktörernas förutsättningar för samverkan och därigenom underlätta ansvarstagande för frågan samt bidra till ökad samverkan mellan organisationerna. Idag finns det enbart begränsad empirisk kunskap eller samlad dokumentation om arbetsformens genomförande och resultat, samtidigt som många efterfrågar mer kunskap om vad det är och vad det kan bidra till. I denna skrift belyses några vanliga frågor om IOP. Syftet är att ge en enkel översikt över området för både offentliga och idéburna aktörer i Sverige.